รักสยาม หนังสือเก่า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรฯ กับการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


฿220.00
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรฯ กับการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์
  • รหัสสินค้า : 015571

รายละเอียดสินค้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรฯ กับการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรฯ กับการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ส่วนที่หนึ่ง ความเรียงเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรฯพระผู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ส่วนที่สอง ประมวลสาระสำคัญของโครงการบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็ก ๐-๖๐ เดือน

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายก

พระราชประวัติ