รักสยาม หนังสือเก่า

จดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวง


฿740.00
จดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวง
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์
  • รหัสสินค้า : 015629

รายละเอียดสินค้า จดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวง

จดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักวิจัย 23 คน ทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรฝนหลวง เมื่อ21 ส.ค. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราช ทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นำ นายอานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรฝนหลวง ออกโดยสำนักสิทธิบัตรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 10 ประเทศ และสิทธิบัตรฝนหลวง ออกโดยสำนักสิทธิบัตรเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และทูล เกล้าฯ ถวายจดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดทำขึ้นโดยรวบรวมการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรฝนหลวงระหว่าง พ.ศ. 2545-2550 โครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรตามท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งต้องขาดแคลนน้ำอันเนื่องมาจากความผันแปรของฤดูกาล และเป็นประจักษ์พยานแห่งสายพระเนตรอันยาวไกล รวมถึงพระปรีชาสามารถนำความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาช่วยเหลือราษฎรทั่วผืนแผ่นดินไทย