รักสยาม หนังสือเก่า

พระอุโบสถวัดโพธิ์


฿3600.00
พระอุโบสถวัดโพธิ์ พิมพ์เป็นที่ระลึกในการเสด็จเลียบพระนคร
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม
  • รหัสสินค้า : 015630

รายละเอียดสินค้า พระอุโบสถวัดโพธิ์

พระอุโบสถวัดโพธิ์

พิมพ์เป็นที่ระลึกในการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

การจัดพิมพ์หนังสือ "พระอุโบสถวัดโพธิ์ " เล่นนี้ ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมดนื้อหาจากหนังสือเรื่อง โบสถ์วัดโพธิ์ ซึ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย อ.จักรพันธ์ โปษยกฤต และคณะ ได้จัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังในระอุโบสถ การจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้เพิ่มเติมการศึกษาวิเคราะห์การออกแบบสถาปัตยกรรมและปติมากรรมตามคติไตรภูมิ รวมถึงศิลปกรรมและจิตรกรรมที่แสดงประวัติพระสาวกเอตทัคคะ ๔๑ องค์มโหสถชาดก และเรื่องราวในวรรณคดีไทยเช่น รามเกียรติ์ นิทานพื้นบ้านอันเป็นคติธรรมมีเรื่องยายตาปลูกถั่วปลูกงา