รักสยาม หนังสือเก่า

อาณาจักรสิ่งมีชีวิตเล่ม 1 อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโปรติสตา อาณาจักรพืช


฿370.00
อาณาจักรสิ่งมีชีวิตเล่ม 1 อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโปรติสตา อาณาจักรพืช
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ แผนที่ พืช แพทย์แผนไทย
  • รหัสสินค้า : 015649

รายละเอียดสินค้า อาณาจักรสิ่งมีชีวิตเล่ม 1 อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโปรติสตา อาณาจักรพืช

อาณาจักรสิ่งมีชีวิตเล่ม 1 อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโปรติสตา อาณาจักรพืช

ตามหลักสูตรชีววิทยาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา มีหลายบทที่กล่าวถึงเรื่องราวของการจำแนกหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตโดยตรง หรือในบทอื่นๆเช่น สุรีวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและพฤติกรรม มีการอ้างอิงถึงสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ พืช หรือสัตว์ ซึ่งบางครั้งผู้เรียนหรือผู้สอนไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นมาก่อน ย่อมทำให้สับสน ต้องใช้จินตนาการ และสื่อความหมายไม่ตรงกัน ภาพของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจึงมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนชีววิทยาเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้หนังสือ อาณาจักรสิ่งมีชีวิต ชุดนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนชีววิทยาทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น 2 เล่มด้วยกัน

ปก แข็ง

จำนวนหน้า 135 หน้า