รักสยาม หนังสือเก่า

แผ่นดินไทยในอดีต


฿420.00
แผ่นดินไทยในอดีต พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุวิทย์ ชัยมงคล
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณวัตถุ สารคดี
  • รหัสสินค้า : 015748

รายละเอียดสินค้า แผ่นดินไทยในอดีต

แผ่นดินไทยในอดีต

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุวิทย์ ชัยมงคล

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งสำคัญหลังหนึ่งภายในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าในอดีต และบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ และอารยธรรมอันรุ่งเรืองของชาติไทย เรียงลำดับเวลาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นำเสนอผ่านภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกสมัยที่พบในประเทศไทย กว่า ๕๐ รายการ หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการและผู้สนใจให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของมรดกศิลปวัฒนธรรมอันจะก่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

ปก อ่อน

จำนวนหน้า 144 หน้า