รักสยาม หนังสือเก่า

รัตนูปถัมภิกา ศิลปากร


฿240.00
รัตนูปถัมภิกา ศิลปากร 92 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชนิพนธ์ -พระราชหัตถเลขา- พระนิพนธ์
  • รหัสสินค้า : 015868

รายละเอียดสินค้า รัตนูปถัมภิกา ศิลปากร

รัตนูปถัมภิกา ศิลปากร

92 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

เนื้อหาภายในประกอบด้วย ประวัติกรมศิลปากร -- ภารกิจของสำนักงานเลขานุการกรมในปี พ.ศ. 2545 -- สำนักการสังคีต กรมศิลปากร -- ผลงานสำนักโบราณคดี ในปี 2545 -- กิจกรรมสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำปี 2545 -- งานสำคัญด้านวรรณกรรม -- สำนักสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์ -- กิจกรรมหอจดหมายเหตุแห่งชาติในรอบปี 2545 -- สรุปผลงานสำคัญของสำนักหอสมุดแห่งชาติ -- ผลการดำเนินงานสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ปีการศึกษา 2544-2545 -- พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อกรมศิลปากร -- การดนตรี-นาฏศิลป์ไม่สิ้นแล้วเพราะพระทูลกระหม่อมแก้วเอาใจใส่ -- พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีต่องานโบราณคดี -- พระมหากรุณาธิคุณในกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ -- "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พระผู้ทรงเชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์

ปก อ่อน

จำนวนหน้า 143 หน้า