รักสยาม หนังสือเก่า

หน้าจั่ว ฉบับที่ 4 เดือนกันยายน ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย


฿320.00
หน้าจั่ว ฉบับที่ 4 เดือนกันยายน ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณวัตถุ สารคดี
  • รหัสสินค้า : 015935

รายละเอียดสินค้า หน้าจั่ว ฉบับที่ 4 เดือนกันยายน ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

หน้าจั่ว ฉบับที่ 4  เดือนกันยายน ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางความรู้และความคิดใหม่ๆในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย เนการเปิดพื้นที่ใหม่ในการเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ ผู้รู้ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในสาขาวิชาดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นหาทางหนึ่งของการสร้างตำราเพื่อประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ปก อ่อน

จำนวนหน้า 175 หน้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง หน้าจั่ว ฉบับที่ 4 เดือนกันยายน ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย